Algemene voorwaarden

 • Al onze prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 • Prijswijzigingen voorbehouden. Bij prijswijziging van onderhoudscontracten zullen wij u tijdig vooraf kenbaar maken indien er prijzen van contracten zullen wijzigen. U heeft ook het recht om binnen 3 maanden na een prijsverhoging de onderhoudscontractovereenkomst te ontbinden.
 • Alle storingen op werkdagen voor 10 uur gemeld worden dezelfde dag nog verholpen.
 • Alle werkzaamheden/onderdelen buiten de mantel, vallen niet onder het contract.
 • Bij werkzaamheden buiten de mantel, worden arbeidsloon en onderdelen in rekening gebracht.
  Dit gebeurt altijd vooraf gaande aan een vrijblijvende prijsopgaaf.
 • Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen of de voorkeur om direct mobiel te pinnen
 • Beide partijen, kunnen maximaal 1 maand voor einddatum contract, schriftelijk beëindigen, anders wordt het contract stilzwijgend verlengd.
 • Ingangsdatum contract is de datum dat wij het onderhoud hebben uitgevoerd.
 • Einddatum contract is de datum van laatste onderhoudsbeurt en dan 1 jaar er bij.
 • Alle contracthouders worden jaarlijks per email benaderd, om in goed overleg een afspraak in te plannen. Indien er na herhaaldelijke herinnering niet gereageerd word en er toch een jaar is verstreken en er geen tijdige opzegging door ons is ontvangen, zal wel het contract in rekening worden gebracht.
 • Het contract gaat pas officieel lopen na de eerste inspectie/onderhoudsbeurt, eventuele hieruit voortvloeiende grote reparatiekosten vallen niet in het onderhoudscontract en worden vooraf met u overlegd.
 • Een toestel krijgt pas een sticker van keuring als deze volgens de norm veilig is.
 • Mocht bij de 0-beurt/eerste beurt het toestel dermate oud/versleten zijn om aan te werken dan ontvangt u een offerte voor een nieuwe ketel. De kosten hiervan zijn € 75,00. Mocht u deze offerte accepteren dan zullen wij deze kosten weer in mindering brengen bij het plaatsen van de ketel.

Buiten het contract vallen:

■  Toestelstoringen veroorzaakt door stroomstoringen, blikseminslag en wateroverlast.
■  Problemen veroorzaakt door reparaties of werkzaamheden van uzelf of een ander installatiebedrijf.
■  Problemen veroorzaakt door derden partijen of apparaten, te denken aan thermostaat Toon, of na stroom/gas-werkzaamheden in de straat van een netwerkbeheerder.

 • Als u niet thuis blijkt te zijn op de afgesproken dag, zonder 24 uur van te voren af te zeggen, brengen wij alsnog voorrijkosten in rekening dit geldt voor alle contractvormen.
 • Bij bezoek voor onderhoud of reparatie dient het toestel goed bereikbaar te zijn.
 • Het toestel moet volgens VCA-normen bereikbaar zijn anders vervalt het contract.
 • Op zon- en feestdagen kunnen wij € 50,- oproepkosten in rekening brengen bij geen urgente storingen.

Contractbedragen gelden binnen gemeente Nissewaard

Onze storingsservice kunt u 7 dagen per week bereiken op 0181-772465. Spreek aub duidelijk op onze voicemail uw naam, adres en probleem/storingscode in.